0228.3671.465 0228.3672.027
Email: bhldphuongngoc@gmail.com

THANG DÂY, GUỐC TRÈO, NHÀ BẠT

Thang dây :

-Thang dây được thiết kế cơ động, gọn nhẹ, dễ sử dụng, an toàn dùng cho các công việc trên cao.

Guốc trèo :

– Guốc trèo được dùnng cho thợ đường dây trèo lên các cột tròn bằng bê tông hoặc bằng thép thiết kế chắc chắn an toàn dễ thao tác khi leo cột.

Nhà bạt :

Nhà bạt cơ động thiết kế gọn nhẹ, chắc chắn lưu động tháo lắp và vận chuyển dễ dàng, có hệ thống cột chống nóc và cột chống cạnh nhà bạt và các dây néo xuống đất, giúp nhà bạt đứng vững trên nền đất phẳng.